Windgegevens (verversing elke minuut):Beaufortschaal

Beaufort Windsnelheid Observaties
0 windstil Windstil
Zee: spiegelglad
Land: rook stijgt recht omhoog
Vegetatie: geen
Dieren: alle vogels actief, herfstdraden zweven
1 1-5 km/u Zeer zwakke wind
Zee: golfjes, geschubd aanzien; golfhoogte 0.1-0.2 m
Land: rook geeft windrichting aan, windvanen bewegen niet
Vegetatie: bladstil
Dieren: vogels zweven, bladluizen vliegen, spinnen zweven aan draden
2 6-11 km/u Zwakke wind
Zee: duidelijke korte golfjes, golftoppen zien er glasachtig uit; golfhoogte 0.2-0.3 m
Land: wind kan in het gezicht worden gevoeld, windvanen bewegen een beetje
Vegetatie: ritselende bladeren
Dieren: alle vogels en dieren actief
3 12-19 km/u Vrij matige wind
Zee: kleine golven met brekende toppen, hier en daar witte schuimkopjes, schuim ziet er nog glasachtig uit; golfhoogte 0.6-1 m
Land: kleine vlaggen bewegen
Vegetatie: bladeren en twijgjes bewegen
Dieren: spinnen, luizen, sprinkhanen zweven/vliegen niet meer
4 20-29 km/u Matige wind
Zee: kleine, langere golven, vrij veel witte schuimkoppen; golfhoogte 1-1.5 m
Land: stof en papiertjes waaien op
Vegetatie: dunne takken bewegen
Dieren: zeevogels zweven, kevers en muggen vliegen niet meer
5 30-38 km/u Vrij krachtige wind
Zee: matige, vrij lange golven, vol met witte schuimkoppen, hier en daar opwaaiend schuim; golfhoogte 2-2.5 m
Land: schuimkopjes op golfjes te zien in meren
Vegetatie: kleine bebladerde takken en boomtoppen bewegen
Dieren: vogels trekken 's nachts niet meer, geen vliegen meer, horzels vliegen nog wel
6 39-51 km/u Krachtige wind
Zee: grotere golven, overal brekende golfkoppen, veel opwaaiend schuim; golfhoogte 3-4 m
Land: zingende telefoon- en elektriciteitsdraden, paraplu lastig in de hand te houden
Vegetatie: grote takken bewegen
Dieren: vrijwel geen kleine vogels meer in de lucht, nachtvlinders en bijen vliegen niet meer
7 51-61 km/u Harde wind
Zee: duidelijke golfbergen en -dalen, schuim wordt in strepen geblazen in de richting van de wind; golfhoogte 4-5.5 m
Land: lopen in de wind is moeilijk
Vegetatie: hele bomen in beweging
Dieren: kleine vogels schuilen, vlinders en horzels vliegen niet meer
8 62-74 km/u Stormachtige wind
Zee: matig hoge golven met lange kammen, verwaaiende golftoppen geven schuim, duidelijke schuimstrepen; golfhoogte 6-7.5 m
Land: auto's zwenken door de harde wind
Vegetatie: afbrekende twijgen
Dieren: vrijwel geen vogels meer in de lucht, alleen libellen vliegen nog
9 75-86 km/u Storm
Zee: hoge golven met flinke schuimstrepen en rollers, verwaaiend schuim beperkt het zicht; golfhoogte 7-10 m
Land: hier en daar afwaaiende schoorsteenkappen en dakpannen
Vegetatie: afbrekende takken
Dieren: een enkele zwaluw en eend vliegt nog, geen enkel insect vliegt meer
10 87/101 km/u Zware storm
Zee: zeer hoge golven met lange overstortende schuimkammen, zware overslaande rollers, zee ziet wit van het schuim, dikke schuimstrepen, het zicht wordt minder; golfhoogte 9-12.5 m
Land: vrij veel schade aan gebouwen is mogelijk
Vegetatie: bomen kunnen worden ontworteld
Dieren: geen activiteit meer
11 102-120 km/u Zeer zware storm
Zee: huizenhoge golven, overal verwaaide golftoppen, zee ligt vol met plakken schuim, kleine schepen onzichtbaar in golfdalen; golfhoogte 11.5-16 m
Land: veel schade
Vegetatie: flinke schade aan bossen
12 > 120 km/u Orkaan
Zee: lucht is vol met schuim en verwaaid zeewater, zee ziet helemaal wit van het schuim, zicht vrijwel nul; golfhoogte 14-16+ m
Land: regionale verwoesting
Vegetatie: verwoesting