Introductie

Foto's maken
  Belichtingstijd
  Focus
  Geschikte lens
  Instelling
  Light, Dark en Bias

DeepSkyStacker
  Aanwijzen frames
  Instellingen en starten
  Na het stacken

Post Processing
  Photoshop
  DeepSkyStacker
  Vervolg

Extra: drizzle techniek

Voorbeeld: voor / na

Fotoboek, astronomie